הקורונה מגיעה לצפון קוריאה. נראה מי יתנגד שם לחיסונים