"כמובן שאני אנשק אותם. אנחנו ממדינת ישראל, מדינה של חום ואהבה"

לא לציטוט: הציטוטים שעשו את השבוע