20 שאלות || בפוליטיקה הישראלית, מי אמר על מי: "ביום שהיא תמות צריך לעשות משתה"?