20 שאלות || בעקבות איזה אירוע נכתב הנוסח המקורי של "יזכור" לנופלים במלחמות?