20 שאלות || איך נקרא קו שביתת הנשק בין ישראל לסוריה, שנקבע אחרי מלחמת ששת הימים?