האגודה לזכויות האזרח נגד מועמדות עיריית חיפה להקמת תיאטרון דובר ערבית

בעקבות מכרז של משרד התרבות והספורט, הגישה עיריית חיפה את מועמדותה תוך הבטחה שההופעות בו לא יפגעו ברגשות הציבור. באגודה לזכויות האזרח טוענים כי זו פגיעה בחופש הביטוי

האגודה לזכויות האזרח פנתה למשרד התרבות והספורט בבקשה לפסול את מועמדותה של עיריית חיפה למכרז להקמת תיאטרון מקצועי רפרטוארי דובר ערבית, אם לא תבטל סעיף הפוגע לטענתה בחופש הביטוי.

לפני כשלוש שנים נסגר תיאטרון אל־מידאן בחיפה, אחרי שבג"ץ דחה את עתירתו נגד משרד התרבות והספורט. בעתירה נטען כי התיאטרון לא עמד בשנים האחרונות בתנאי הסף המצדיקים את תקצוב המשרד. ביוני 2015 הקפיאה שרת התרבות אז, מירי רגב, את התמיכה באל־מידאן, בעקבות ההצגה "הזמן המקביל", שנוצרה בהשראת כתביו של המחבל וליד דקה.

בדצמבר 2021 פרסם משרד התרבות והספורט מכרז להקמת תיאטרון רפרטוארי יוצר בשפה הערבית. למכרז היו זכאים להתמודד רשויות מוניציפליות או תאגידים ועמותות שלא למטרת רווח. ב–18 בינואר 2022, ימים ספורים לפני שנסגר המכרז, פרסמה עיריית חיפה קול קורא שהזמין אנשי אמנות ותיאטרון מהחברה הערבית בעיר להתמודד עמה למכרז.

ארגון הימין "בצלמו" פרסם הודעת תמיכה בעירייה בעקבות סעיף 9 בקול הקורא שלפיו "ההופעות לא תהיינה כאלו המהוות מטרד לציבור ו/או פוגעות ברגשותיו". מנכ"ל הארגון, שי גליק, שמחה בשעתו נגד פעילות אל־מידאן, מסר: "אני מברך על החלטתה של עיריית חיפה להגדיר מראש גבולות לחופש האמנות והתרבות. נמשיך להילחם כדי שבכל הארץ יהיו רק מופעי תרבות ולא מופעי שנאה והסתה. נפעל שכל מוסד תרבות שמקבל מימון ציבורי יהיה מחויב לחתום על סעיף כזה".

במכתב ששלח בימים האחרונים עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, למשרד התרבות נכתב כי "סעיף זה מהווה התערבות פסולה בחופש הביטוי האמנותי של התיאטרון שיוקם ובשל כך הוא בטל. חופש הביטוי מעוגן בזכות לכבוד שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לצד חופש הביטוי הפוליטי, חופש הביטוי האמנותי הוא נדבך מרכזי בזכות החוקתית".

האגודה שלחה העתק מהמכתב גם ליועץ המשפטי של עיריית חיפה שהגיב כי "תנאי האוסר על קיום הופעות המהוות מטרד לציבור או שפוגעות ברגשותיו, כשיר, תקין וחוקי לחלוטין ותכליתו להבהיר למשתתפים בקול הקורא כי התוכן האמנותי אשר יעלה בעתיד יהיה בכפוף להוראות הדו קיום, הא ותו לא. עיריית חיפה פועלת בהתאם להוראות הדין ובמידת הצורך ככל שתעלה בעתיד פולגתא הקשורה לאופן ניהול התיאטרון הערבי יובא הדיון לבחינת הגוף המקצועי המוסמך לקבל החלטון כגון דא ואין בכוונת ראש עיריית חיפה או מי מטעמה להתערב בתכנים האומנותיים של התיאטרון אם וכאשר יוקם".

מהשירות המשפטי של עיריית חיפה נמסר בתגובה לפניית "הארץ" כי "אין בסעיף המדובר כל פגיעה בחופש הביטוי או קביעה באשר לסדר יום אמנותי. מדובר בסעיף חוקי כמוהו מופיעים בפרסומים ומכרזים דומים של העירייה".

ממשרד התרבות והספורט נמסר כי הליך בחירת הזוכה במכרז טרם הסתיים וכי "המשרד קיבל את פניית האגודה לזכויות האזרח, ובכל מקרה לא תתקבל כל החלטה של המשרד לפני שיועבר לה מענה".