"כמעט 70% מהמתאבדים סבלו מדיכאון חריף קודם שעשו את המעשה" (אילוסטרציה)

פרות קדושות כשאדם רוצה להתאבד, האם יש לכבדו או "לתת לו פליק"?

התאבדות היא אחד מגורמי המוות הנפוצים ביותר בעולם. בישראל לבדה מתרחשים מדי שנה כ-6,200 ניסיונות התאבדות וכ-400 התאבדויות בפועל. הוגה הדעות אבשלום אליצור והפסיכולוג יוסי לוי-בלז עוסקים בנושא בעבודותיהם ומציגים גישות הפוכות לחלוטין ביחס שלנו אל המבקשים לקחת את חייהם

איוב. ציורו של ליאון בונה, 1880

היה היה במזרח מילים אכדיות שאני אומר לעצמי, בטוב וגם ברע

על אף שנכתבו על-ידי תרבויות שעברו מן העולם ובשפות שאינן מדוברת עוד, היצירות האשוריות והבבליות צופנות תובנות שעשויות לעזור לנו לחיות את חיינו בצורה טובה ונבונה יותר. בכך הן דומות לספרות החוכמה המקראית, שעדיין רלוונטית אלפי שנים אחרי חיבורה. רוצים דוגמה? בבקשה!